Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 16/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 1393/STTTT-BCVT về việc tăng...
Ngày 14/6/2022 Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã tiếp nhận 01 mẫu vật cá thể Mang từ ông...
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Ngày 06/6/2022, thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/02/2022 UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và...
Xây dựng thành công quy trình nuôi ấu trùng ruồi lính đen (ATRLĐ) làm thức ăn trực tiếp hay gián...
Được xem là trụ cột của nền kinh tế, nông nghiệp ngày càng phát triển với nhiều mô hình mới, trong đó,...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn...
Xuyên tâm liên, loại dược liệu sau một thời gian bị lãng quên vì sự phát triển ồ ạt của các loại thuốc...
Ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá...
Sáng 25/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 16/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 1393/STTTT-BCVT về việc tăng...
Ngày 14/6/2022 Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã tiếp nhận 01 mẫu vật cá thể Mang từ ông...
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Ngày 06/6/2022, thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/02/2022 UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và...
Xây dựng thành công quy trình nuôi ấu trùng ruồi lính đen (ATRLĐ) làm thức ăn trực tiếp hay gián...
Được xem là trụ cột của nền kinh tế, nông nghiệp ngày càng phát triển với nhiều mô hình mới, trong đó,...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn...
Xuyên tâm liên, loại dược liệu sau một thời gian bị lãng quên vì sự phát triển ồ ạt của các loại thuốc...
Ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá...
Sáng 25/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 16/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 1393/STTTT-BCVT về việc tăng...
Ngày 14/6/2022 Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã tiếp nhận 01 mẫu vật cá thể Mang từ ông...
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Ngày 06/6/2022, thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/02/2022 UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và...
Xây dựng thành công quy trình nuôi ấu trùng ruồi lính đen (ATRLĐ) làm thức ăn trực tiếp hay gián...
Được xem là trụ cột của nền kinh tế, nông nghiệp ngày càng phát triển với nhiều mô hình mới, trong đó,...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn...
Xuyên tâm liên, loại dược liệu sau một thời gian bị lãng quên vì sự phát triển ồ ạt của các loại thuốc...
Ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá...
Sáng 25/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức - Sự kiện >> Hoạt động KH&CN địa phương
Ngày 16/6/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 1393/STTTT-BCVT về việc tăng...
Ngày 14/6/2022 Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã tiếp nhận 01 mẫu vật cá thể Mang từ ông...
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải...
Ngày 06/6/2022, thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 10/02/2022 UBND tỉnh về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và...
Xây dựng thành công quy trình nuôi ấu trùng ruồi lính đen (ATRLĐ) làm thức ăn trực tiếp hay gián...
Được xem là trụ cột của nền kinh tế, nông nghiệp ngày càng phát triển với nhiều mô hình mới, trong đó,...
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực An toàn bức xạ trên địa bàn...
Xuyên tâm liên, loại dược liệu sau một thời gian bị lãng quên vì sự phát triển ồ ạt của các loại thuốc...
Ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá...
Sáng 25/5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày