Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
Ngày cập nhật 15/03/2021

Nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh các tác giả/đồng tác giả (gọi tắt là tác giả) có công trình/cụm công trình (gọi tắt là công trình) xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ, có tính khả thi; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực, có tác dụng lớn phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 63 /KH-UBND tổ chức xét tặng Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021 (gọi tắt là Giải thưởng).

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày