Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802-1885
Ngày cập nhật 26/05/2017
Đông đảo các tầng lớp nhân dân đến xem Triển lãm "Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam" năm 2014

“Tổ chức và hoạt động bảo vệ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802-1885” là công trình khoa học do Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì thực hiện. Tác giả là PGS.TS Đỗ Bang cùng 07 đồng tác giả khác tham gia thực hiện.

Trong lịch sử bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, triều Nguyễn giữ vị trí hàng đầu và để lại một di sản lịch sử vô giá cho dân tộc. Triều Nguyễn không những kế thừa xuất sắc về sự nghiệp thực thi chủ quyền biển đảo có từ thời chúa Nguyễn và Tây Sơn mà đã đưa biển đảo trở thành vấn đề mang tính chiến lược trong các nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng của triều đình Huế.

Với mục đích làm rõ quá trình thực thi chủ quyền biển đảo dưới thời Nguyễn, trách nhiệm của nhà nước và nhân dân trong việc bảo vệ và khai thác biển đảo, đặc biệt đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho nhân dân từ bài học của triều Nguyễn, công trình đã tập trung nghiên cứu về tổ chức, trang bị, chiến pháp của quân đội, các cộng sự chiến đấu và hoạt động bảo vệ vùng biển, đảo và cửa biển giai đoạn triều Nguyễn đấu tranh bảo vệ chủ quyền và nền độc lập đất nước (1802-1885).

Kết quả của công trình là đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề biển đảo trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước vào thế kỷ XIX cùng những vấn đề đặt ra hiện nay, bao gồm :

- Cơ sở lý luận: Biển đảo là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, tổ chức và bảo vệ biển đảo là nhiệm vụ hàng đầu liên quan đến an nguy của dân tộc trong thời cận hiện đại.

- Cơ sở thực tiễn: Kết quả nghiên cứu về tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ biển đảo dưới triều Nguyễn là cơ sở khoa học tin cậy để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay.

- Nghiên cứu lịch sử chủ quyền biển đảo được thực thi dưới triều Nguyễn là cơ sở khoa học, góp phần để Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách bảo vệ và khai thác biển đảo hiện nay.

Kết quả của công trình là bộ hồ sơ tư liệu có hệ thống và tương đối đầy đủ về biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn, trong đó có nhiều tư liệu mới phát hiện thông qua các cuộc khảo sát thực địa vùng biển đảo mà đóng góp lớn nhất là nguồn tư liệu chữ Hán tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Các tư liệu của triều Nguyễn và tư liệu sưu tầm các địa phương là căn cứ khoa học xác đáng khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn. Đồng thời, công trình đã làm rõ vị thế biển đảo Việt Nam trong thế kỷ XIX và chính sách của triều Nguyễn về biển đảo, tổ chức phòng thủ và hoạt động bảo vệ biển đảo, phương thức tiến hành-bài học kinh nghiệm của triều Nguyễn.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử thì đây là công trình nghiên cứu chủ quyền biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn đầy đủ nhất, quy mô nhất, có giá trị khoa học và đóng góp cho thực tiễn đất nước có ý nghĩa nhất, cụ thể:

- Qua tư liệu Châu bản, Đại Nam thực lục và nhiều công bố của phương Tây, khẳng định triều đình Gia Long là vương triều đầu tiên đưa thủy quân ra xác lập chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa vào năm 1816, cách đây 200 năm.

- Triều Minh Mạng đã có một chiến lược đúng đắn về chủ quyền, an ninh và khai thác tài nguyên biển đảo. Hàng năm huy động nhiều Bộ, Nha, quân đội triều đình và nhân dân nhiều địa phương ra thực thi nhiệm vụ tại Hoàng Sa và Trường Sa.

- Triều Nguyễn trong thế kỷ XIX là vương triều duy nhất làm chủ Biển Đông trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa mà không bị bất cứ một nước nào tranh chấp. Đây là cơ sở khoa học và pháp lý về lịch sử chủ quyền lâu đời và liên tục của Nhà nước Việt Nam. Công trình nghiên cứu này có giá trị như bộ hồ sơ khoa học có đầy đủ bằng chứng lịch sử để đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Từ các kết quả của công trình, đến nay đã xuất bản và phát hành 03 đầu sách, đó là: Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX ; Hoàng Sa-Trường Sa: Chủ quyền của Việt Nam; Tổ chức phòng thủ và hoạt động phòng thủ biển đảo Việt Nam dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802-1885. Và ngày 12/12/2016, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội thảo khoa học “Chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử”. Hội thảo đã cung cấp các cứ liệu khoa học xác đáng để chứng minh chủ quyền biển đảo Việt Nam tuy có nhiều biến động trong thời cận, hiện đại, nhưng đã khẳng định tính liên tục từ thời chúa Nguyễn, Tây Sơn, vương triều Nguyễn, thời Pháp thuộc, Nhật chiếm đóng, Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.

Kết quả này đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho nhân dân, khẳng định triều Nguyễn-đầu tiên là vua Gia Long năm 1816 đã sai thủy quân ra cắm cờ, xác định chủ quyền về phương diện nhà nước tại Hoàng Sa; đến thời Minh Mạng, triều đình huy động quan chức nhiều Bộ, Nha, quân đội và nhân dân các tỉnh ra Hoàng Sa đo đạc hải trình, vẽ bản đồ, cắm mốc, trồng cây, lập miếu thờ để xác lập chủ quyền. Tư liệu nghiên cứu cũng cho biết, từ năm 1938 đến năm 1960, Hoàng Sa là một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua Dụ số 10 của vua Bảo Đại. Qua đó cho chúng ta thấy vai trò của triều đình Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế đối với chủ quyền biển đảo nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đức Thiện
Các tin khác
Xem tin theo ngày