Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 tại Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 09/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong công chức, viên chức và người lao động tỉnh Thừa Thiên Huế; ngày 26/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch số 1319/KH-SKHCN về việc tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 – 2025 cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày