Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022
Ngày cập nhật 09/08/2022

Ngày 25/5/2022, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch 34-KH/ĐU về triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày