Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chương trình công tác tháng 4 năm 2022
Ngày cập nhật 07/04/2022

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ (KH&CN); ngày 04/4/2022, Sở KH&CN ban hành Chương trình công tác tháng 4 năm 2022.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày