Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 23/09/2021

Ngày 23/9/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 405/QĐ-SKHCN kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Sở Khoa học và Công nghệ.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày