Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quản định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Ngày cập nhật 07/07/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày