Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/06/2021

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1517/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày