Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/06/2021

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1516/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày