Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 24/2/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày