Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định triển khai thực hiện Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cái tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày