Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 23/12/2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày