Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND về việc tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Mục đích của Cuộc thi nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KHĐMST) cho thanh niên, học sinh, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; đồng thời, lựa chọn, tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh, ươm tạo các ý tưởng, dự án KHĐMST tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, tập trung cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, công nghệ thông tin,...

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày