Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021-Techfest Hue 2021
Ngày cập nhật 07/06/2021

Triển khai Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 22/3/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Đề án Cố đô Khởi nghiệp năm 2021, ngày 4/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND tổ chức Ngày hội Cố đô khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 – Techfest Hue 2021 (diễn ra vào ngày 27-28/5/2021).

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày