Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện Đề án “Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đến năm 2030, năm 2021
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 14/4/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đến năm 2030”, năm 2021.

Theo đó, mục tiêu chung là xây dựng các bộ mẫu vật về tài nguyên thiên nhiên (động vật, thực vật, địa chất, cổ sinh vật…) của khu vực duyên hải miền Trung, góp phần xây dựng thành công Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung (Bảo tàng TNDHMT) một cách khoa học, phù hợp với vị thế của bảo tàng thiên nhiên cấp khu vực theo Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch tổng thể Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến năm 2020”.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày