Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021
Ngày cập nhật 07/06/2021

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND thực hiện một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021. 

Kế hoạch được ban hành với mục đích tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh (sau đây được gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh; Góp phần nâng cao trình độ công nghệ sản xuất và thúc đẩy cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển đa dạng, hiệu quả, tăng trưởng cả về số lượng, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong nền kinh tế của tỉnh.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày