Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Ngày cập nhật 15/03/2021

Căn cứ Kế hoạch số 209/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  về “Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 ”, ngày 12/03/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày