Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Phát triển trồng Sen giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 04/03/2021

Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND về kế hoạch phát triển trồng Sen giai đoạn 2021-2025 nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, trên cơ sở phát huy lợi thế giá trị của cây Sen trên địa bàn tỉnh, tạo sự dịch chuyển mang tính bền vững từ phương thức sản xuất cũ sang phương thức sản xuất mới theo chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần bảo vệ nguồn gen, kết hợp du lịch sinh thái và ẩm thực của Huế nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày