Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đề án “Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đến năm 2030”
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 31/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3399/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Thu thập mẫu vật cho Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đến năm 2030, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Quan điểm

II. Mục tiêu

III. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm

IV. Các giải pháp thực hiện

V. Thời gian thực hiện đề án

VI. Tổ chức thực hiện

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày