Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết “Quy định một số chính sách hỗ trợ, đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030”
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 23/12/2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2030.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày