Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025”
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 23/12/2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND về việc quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày