Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2021”
Ngày cập nhật 22/02/2021

Nhằm thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 19/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 269/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2021” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày