Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 3114/QĐ-UBND về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 03 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày