Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Ngày cập nhật 22/02/2021

Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2762/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ cuộc thi hành kèm theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày