Tìm kiếm tin tức
Chào mừng ngày 2/9 Ngày Quốc khánh Việt Nam; Chào mừng 5/9 Ngày Quốc tế Từ thiện; 8/9 Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ; Chào mừng ngày 10/9 Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chào mừng ngày 16/9 Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng Ozone; Chào mừng ngày 21/9 Ngày Quốc tế Hòa bình; Chào mừng ngày 27/9 Ngày Du lịch Thế giới

 

 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Ngày 22/9/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2212/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính...
Ngày 11/9/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2103/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính...
Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 2104/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành...
Tại Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban...
Ngày 18/7/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình...
Tại Công văn số 7907/UBND-CCHC ngày 01/8/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo về việc đôn đốc, triển khai...
Thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính (TTHC)...
Từ vị trí thứ 7 vào năm 2021, Phong Điền vươn lên vị trí thứ 2 trong kết quả đánh giá, xếp loại công tác...
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 587/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bản tin KH&CN