Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hoạt động thông tin thống kê KHCN
Xem tin theo ngày  
Hoạt động ứng dụng chuyển giao KHCN
Xem tin theo ngày  
Nghị quyết 22
Nhân kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển ngành Khoa học và Công nghệ (1977-2022) và Chào...
Nhận thấy việc các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh được đưa ra thị trường gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người tiêu dùng....
Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 166/QĐ-SKHCN ngày 07/6/2022 về việc hỗ trợ kinh phí áp...
Ngày 25/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành các quyết định về việc hỗ trợ kinh phí áp dụng công...
Ngày 28/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 83/QĐ-SKHCN về việc hỗ trợ kinh phí áp dụng công...
Ngày 28/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 40/QĐ-SKHCN về việc Hỗ trợ kinh phí cho Hộ kinh doanh...
Ngày 28/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 35/QĐ-SKHCN về việc hỗ trợ kinh phí áp dụng công...
Sáng ngày 09/9/2022, Sở khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự...
Sáng ngày 09/9/2022, Sở khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu Dự án KH&CN được...
Ngày 28/2/2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 34/QĐ-SKHCN về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng, áp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Xem tin theo ngày