Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hoạt động thông tin thống kê KHCN
Xem tin theo ngày  
Hoạt động ứng dụng chuyển giao KHCN
Xem tin theo ngày  
Nghị quyết 22
Ngày 23/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-SKHCN...
Ngày 23/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-SKHCN...
Áp dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới máy móc trong việc chiết xuất tinh dầu so với phương pháp thủ công trước...
Chiều ngày 04/3/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị giao trực tiếp tổ chức,...
Xem tin theo ngày  
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Xem tin theo ngày