Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ
Ngày cập nhật 22/03/2016

Quy trình này quy định trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sở hữu trí tuệ (không bao gồm quyền tác giả), an toàn bức xạ và hạt nhân, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa sản phẩm. (không bao gồm thanh tra hành chính).

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày