Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình thẩm định quyết toán và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Ngày cập nhật 22/03/2016

Quy định thống nhất quá trình thẩm định quyết toán và thanh lý hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc kế hoạch KHCN hàng năm và đột xuất của tỉnh.

Chi tiết quy trình và các biểu mẫu xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày