Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp lại giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Ngày cập nhật 18/03/2016

Trình tự và cách thức thẩm định cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định về quyền sở hữu công nghiệp của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
HY
Các tin khác
Xem tin theo ngày