Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Ngày cập nhật 18/03/2016

Trình tự thủ tục hướng dẫn sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế cho các cơ sở sử dụng thiết bị X - quang vào mục đích chiếu, chụp chẩn đoán trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong các trường hợp sau:

- Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;

- Sau khi giảm bớt số lượng thiết bị bức xạ đã được cấp giấy phép do chuyển nhượng.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày