Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X quang y tế
Ngày cập nhật 18/03/2016

Trình tự thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X quang cho các cơ sở sử dụng thiết bị X quang vào mục đích chiếu chụp chẩn đoán trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
HY
Các tin khác
Xem tin theo ngày