Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức KHCN
Ngày cập nhật 18/03/2016

Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức KHCN cho tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở KHCN

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày