Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 18/03/2016

Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện việc cấp GCN trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức KHCN cho tổ chức KHCN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở KHCN.

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
HY
Các tin khác
Xem tin theo ngày