Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho tổ chức khoa học và công nghệ
Ngày cập nhật 18/03/2016

Quy định hồ sơ, thủ tục thực hiện việc cấp GCN đăng ký hoạt động cho tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở KHCN (trừ trường hợp tổ chức KH&CN có vốn nước ngoài).

Chi tiết quy trình và các mẫu đơn xem file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày