Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống tài liệu ISO >> Quy trình nội bộ
Quy định việc tuyển dụng công chức (sơ tuyển) của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. Các nội dung sơ tuyển công...
Văn bản này quy định nội dung, cách thức và trình tự tiến hành tiếp nhận, trao đổi thông tin về các hoạt...
Quy định những nguyên tắc bảo đảm việc thực hiện mua sắm, cung cấp tài sản, trang thiết bị văn phòng (gọi chung là mua hàng)...
Mục đích của quy trình này nhằm thực hiện việc tạm ứng, thanh toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân...
Quy trình này nhằm thực hiện việc thanh toán kinh phí qua chuyển khoản kho bạc theo đúng quy định của Luật Ngân...
Quy trình này là cơ sở để xác định biên chế và bố trí công chức trong các đơn vị quản lý...
Quy định cách thức tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển giao văn bản đi, đến đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn...
Quy định cách thức tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển giao văn bản đến đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn và...
Nâng cao trách nhiệm người quản lý trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công của Khối Văn phòng...
Quy định cách thức tiếp nhận, phân loại, xử lý, chuyển giao hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan đảm bảo kịp thời, chính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày