Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hệ thống tài liệu ISO >> ... >> Quy trình nội bộ về thanh tra
 Quy định thống nhất trách nhiệm, phương pháp, trình tự và thủ tục để thực hiện tiếp nhận, xem xét, giải quyết...
Quy định thống nhất phương pháp, trình tự, thủ tục để thực hiện tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân...
Quy trình này quy định trình tự các bước tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành khoa học và công...
Xem tin theo ngày