Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ RỪNG MƯA NHIỆT ĐỚI
Lượt đọc 10427Ngày cập nhật 07/08/2015
Cán bộ của Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung thuyết trình về Đa dạng sinh học

   Ngày 03/7/2015, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì buổi họp để nghe báo cáo phương án điều chỉnh dự án đầu tư Rừng mưa nhiệt đới. Tham dự buổi họp có đại diện lãnh đạo: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Tiền Phong.

   Sau khi nghe Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Tiền Phong báo cáo và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, tại Thông báo số 167/TB-UBND ngày 10/7/2015, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận:
   Về điều chỉnh dự án: yêu cầu các ngành và Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Tiền Phong tiếp tục thực hiện nội dung tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh, đồng ý điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến năm 2022, điều chỉnh tổng mức đầu tư (do đơn giá cây trồng và một số giải pháp kỹ thuật trồng rừng điều chỉnh); số lượng cây trong một loài; nguồn vốn: bố trí nguồn của trung ương và ngân sách địa phương. Điều chỉnh thiết kế cơ sở, bổ sung hợp phần họ tre để tổ chức trồng trong năm 2015. Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn năm 2015 để chuẩn bị nguồn giống, phương án cải tạo đất đảm bảo cây giống phát triển tốt. Tổ công tác thẩm định đơn giá (theo Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh) khẩn trương tổ chức thẩm định giá các loại cây trồng rừng đối với Dự án có tính đặc thù, trình UBND tỉnh.
   - Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Tiền Phong khẩn trương điều chỉnh dự án gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định. Quá trình điều chỉnh dự án và thực hiện các thủ tục, cần phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan để được hướng dẫn. Nghiên cứu triển khai hợp phần họ tre trong thời gian đầu của Dự án.
   Về tuyển chọn nguồn giống: yêu cầu Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Tiền Phong có kế hoạch, cử cán bộ phối hợp với Chi cục Kiểm lâm để tìm nguồn giống đản bảo số lượng loài cây (cần thiết đề xuất UBND tỉnh có công văn gửi các tỉnh để được hỗ trợ). Về phương thức thực hiện: để đảm bảo tiến độ, sớm hình thành rừng, yêu cầu Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp Tiền Phong vừa tổ chức sưu tầm, chọn giống vừa tổ chức trồng rừng.
   VK

    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày