Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phim Khoa học và Công nghệ
Xây dựng mô hình truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực để vươn ra thị trường lớn
Ngày cập nhật 13/07/2022

Tác giả:Phòng Thông tin khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo
Các video clip khác
Phim chuyên đề KH&CN
Phim Khoa học và Công nghệ
Các chủ đề khác