Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Một năm hoạt động với nhiều nỗ lực đáng ghi nhận
Lượt đọc 30727Ngày cập nhật 21/01/2011

Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Kiểm định, Kiểm nghiệm (CGCN&KĐKN), Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế được thành lập vào cuối năm 2008 (trước đây là Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ). Trải qua 2 năm hoạt động, Trung tâm CGCN&KĐKN đã làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình và hoàn thành tốt mọi công việc được giao.

Thực hiện tốt các kế hoạch chuyên môn

Năm 2010, Trung tâm CGCN&KĐKN đã thực hiện 9 nhiệm vụ được Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) giao, đó là: (1) xây dựng hoàn chỉnh đề án 115; (2) xây dựng dự án “tăng cường nguồn lực KHCN cho Trung tâm”; (3) triển khai dự án “Nấm” của trung ương; (4) triển khai 2 dự án nhân rộng mô hình; (5) xây dựng dự án chuyển giao công nghệ các cấp; (6) phòng thí nghiệm vi sinh được chứng nhận chất lượng; (7) triển khai kiểm định thiết bị X quang y tế và huyết áp kế; (8) hoàn thiện công nghệ xử lý nước ngầm nhiễm phèn; (9) tổ chức hội thảo, tập huấn KHCN cấp huyện.

Thời gian qua, Trung tâm đã và đang triển khai dự án nông thôn miền núi do Bộ KHCN quản lý, đó là “Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm Linh chi và một số loại nấm ăn khác tại huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế”. Đối với các dự án nhân rộng mô hình, Trung tâm đã triển khai đúng nội dung, tiến độ 2 dự án nhân rộng mô hình từ kết quả đề tài, dự án khoa học công nghệ đã được nghiệm thu, như dự án “Hỗ trợ nhân rộng mô hình trồng ngô bao tử ở vùng phụ cận thành phố Huế” và dự án “Hỗ trợ nhân rộng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường hồ nuôi tôm hạ triều vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Thừa Thiên Huế”, cả hai dự án đã được nghiệm thu chính thức. Ngoài ra, đơn vị đã và đang triển khai dự án nông thôn miền núi cấp huyện “Xây dựng mô hình nuôi kỳ nhông trên cát quy mô hộ gia đình tại xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

       Đối với công tác phân tích và thử nghiệm, Trung tâm đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đánh giá theo định kỳ hàng năm sau khi được công nhận lại phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO 17025, qua đó đã phân tích và thử nghiệm 341 mẫu các loại.

      Có được những thành công như vậy là do Trung tâm đã chủ động khai thác công việc và triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và khả năng cho phép. Vì vậy hoạt động của đơn vị thời gian qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2010. Qua đó, đơn vị đã tích cực làm việc với các huyện, tư vấn giúp huyện xây dựng các dự án KHCN, sở hữu trí tuệ và triển khai dự án, mở hướng dịch vụ cung cấp và đo liều kế cá nhân trong X quang y tế, đo điện trở chống sét, đo nồng độ phóng xạ, đặc biệt là tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị và lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ cho các đối tượng cụ thể.

Triển khai kế hoạch cho năm 2011

Để tiếp tục những thành công của năm 2010, Trung tâm CGCN&KĐKN phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2011. Trung tâm sẽ triển khai các nhiệm vụ Sở giao, đó là triển khai thực hiện dự án “Nấm” của trung ương thành công, triển khai 1 dự án cấp tỉnh, 2 dự án nhân rộng cấp cơ sở của Sở KHCN năm 2011, dự án đầu tư nâng cao nguồn lực KHCN cho Trung tâm, tổ chức các hội thảo, tập huấn chuyển giao công nghệ cấp huyện...

Với các dự án thử nghiệm, sau thành công những dự án thực hiện trong năm 2010, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chất đốt từ trấu bằng công nghệ đùn ép, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường tại xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đối với dự án nhân rộng mô hình, Trung tâm sẽ triển khai dự án “Hỗ trợ nhân rộng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý môi trường hồ nuôi tôm hạ triều trên diện rộng tại vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Thừa Thiên Huế” và dự án “Hỗ trợ nhân rộng mô hình xử lý bèo tây, rơm rạ thành phân bón hữu cơ vi sinh tại Thừa Thiên Huế”. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục đưa phòng thí nghiệm vi sinh vào hoạt động và tăng cường năng lực hoạt động, chú trọng phần nuôi cấy vi sinh, giống nấm, thực vật... đăng ký chứng nhận Vilas (tên viết tắt của Hệ thống công nhận phòng thử nghiệm/hiệu chuẩn Việt Nam).

Ý An
    gửi mail   in
Các tin khác
Xem tin theo ngày