Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo kết luận số 276/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
Ngày cập nhật 19/09/2022

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Về vấn đề này, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có Công văn số 9545/UBND-KN2 ngày 10/9/2022 gửi các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thi hành án tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Điện lực Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Thông báo số 276/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ. 

Tại Công văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình có ý kiến về việc thực hiện Thông báo số 276/TB-VPCP ngày 05/9/2022 của Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án 06, đồng thời quán triệt và tạo sự lan tỏa trong hệ thống chính trị nói chung, đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và phải có sự ủng hộ của Nhân dân, báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30/9/2022.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường công tác theo dõi an ninh, an toàn thông tin đảm bảo an toàn thông tin cho Hệ thống thông tin tỉnh kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, có phương án đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là 25 dịch vụ công thiết yếu đã được xác định trong Đề án và 29 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30/9/2022.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6928/UBND-KN2 ngày 05/7/2022 về việc bố trí vốn triển khai Đề án 06.

4. Sở Nội vụ: Chủ trì, phối với hợp Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu phương án nguồn nhân lực, nhất là về công nghệ thông tin thực hiện Đề án 06, báo cáo Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 tỉnh kết quả triển khai thực hiện trước ngày 30/9/2022.

5. Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tích cực triển khai, phối hợp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 tại Thông báo kết luận nêu trên và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh cùng các văn bản liên quan khác./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày