Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022.
Ngày cập nhật 25/08/2022

Kính gửi Các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Văn phòng Thông báo cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia-Viet Solutions” năm 2022 (kèm theo các  văn bản liên quan).
Cuộc thi được tổ chức từ tháng 7/2022 đến tháng 10/2022 nhằm tìm kiếm, công bố các bài toán và các giải pháp xuất sắc về chuyển đổi số Việt Nam ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp và trong cộng đồng. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 22/7/2022 đến ngày 30/8/2022; căn cứ tình hình thực tế, Ban Tổ chức quyết định việc gia hạn nộp hồ sơ để đảm bảo không bỏ sót các đối tượng tiềm năng. Các đơn vị dự thi nộp hồ sơ trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cuộc thi (https://vietsolutions.net.vn). 
Kính thông báo.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày