Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND
Ngày cập nhật 04/08/2022

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó, quy định hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với người phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) và người phải thực hiện cách ly y tế (F1) theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo đó, các chính sách hỗ trợ thực hiện từ ngày 27/4/2021 đến ngày 31/12/2021.

Trên cơ sở đó, ngày 16/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trong đó, hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung mức 40.000 đồng/người/ngày.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2022, chính sách hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng F0, F1 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã hết thời gian hỗ trợ. Theo đó, các chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND không còn phù hợp với Khoản 1 và Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trên cơ sở đó, ngày 03 tháng 6 năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2022.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày