Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đăng ký tham gia chương trình Nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ngày cập nhật 03/08/2022

Với mục tiêu chuyển giao năng lực đến các cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đối với cán bộ nguồn chuyên trách, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (gọi tắt là "SVF") đã có Công văn số 16/2022/SFV-CN ngày 01/8/2022 gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị cử cán bộ, nhân sự liên quan tham gia Chương trình. 

Về vấn đề này, tại Công văn số 8161/UBND-CN ngày 02/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Thanh Bình có ý kiến như sau: Giao Sở Khoa học và Công nghệ và Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh thông báo, tuyên truyền cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình Nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Cấp độ 1 theo Công văn của Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam./.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày