Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/06/2022

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND về tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày