Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai các ứng dụng phần mềm dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư
Ngày cập nhật 04/01/2022

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Công văn số 4048/BTTTT-TTH ngày 14/10/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thống nhất triển khai, kết nối, chia sẻ dữ liệu và công nghệ phòng, chống dịch COVID-19; trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh tại Công văn số 6815/TTr-CAT-PC06 ngày 14/12/2021; tại Công văn số 12627/UBND-CN ngày 23/12/2021 ủa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo triển khai các ứng dụng phần mềm dựa trên nền tảng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Chi tiết xem file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày