Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị giới thiệu Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội năm 2016
Ngày cập nhật 19/07/2016
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 15/7/2016, tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia đã diễn ra Hội thảo giới thiệu Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart Hanoi 2016) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ KH&CN phối hợp tổ chức. Mục đích của Hội thảo nhằm thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ Techmart Hanoi 2016, sẽ diễn ra từ ngày 28/9/2016 đến ngày 1/10/2016 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội được tổ chức thường niên theo Quyết định số 2075/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. Techmart Hanoi 2016 là một sự kiện KH&CN nhằm gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản phẩm kinh doanh, xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy giao dịch mua bán công nghệ và thiết bị tiên tiến, góp phần phát triển thị trường công nghệ và hội nhập quốc tế về KH&CN.

Techmart Hanoi 2016 được tổ chức ở quy mô quốc gia tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa, cơ khí chế tạo máy phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, quản lý đô thị; công nghệ bảo quản, chế biến nông-lâm-thủy sản, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; công nghệ xử lý môi trường; công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống và sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, với mục đích xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và chất lượng hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường KH&CN; tôn vinh năng lực và sự sáng tạo của đội ngũ KH&CN Thủ đô; tăng cường trao đổi hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 


Bà Lê Thị Khánh Vân, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, phát biểu tại Hội nghị

Những hoạt động chính của Techmart Hanoi 2016 sẽ bao gồm: trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm KH&CN tại các gian hàng; tư vấn về KH&CN; Kết nối giao dịch, thương thảo, ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ tại Techmart; Hội thảo khoa học chuyên ngành về ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực.

Techmart Hanoi 2016 sẽ thu hút các tổ chức trong nước: các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các tổ chức dịch vụ KH&CN, các học viện, trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp KH&CN; Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, bán công nghệ, thiết bị,…

Mọi thông tin chi tiết về Chợ công nghệ và thiết bị 2016 được đăng trên các website: http://www.techmartvietnam.vn hoặc http://www.techmarthanoi.vn
Nguồn: www.vista.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị giới thiệu Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội năm 2016
Ngày cập nhật 19/07/2016
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 15/7/2016, tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia đã diễn ra Hội thảo giới thiệu Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart Hanoi 2016) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ KH&CN phối hợp tổ chức. Mục đích của Hội thảo nhằm thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ Techmart Hanoi 2016, sẽ diễn ra từ ngày 28/9/2016 đến ngày 1/10/2016 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội được tổ chức thường niên theo Quyết định số 2075/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. Techmart Hanoi 2016 là một sự kiện KH&CN nhằm gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản phẩm kinh doanh, xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy giao dịch mua bán công nghệ và thiết bị tiên tiến, góp phần phát triển thị trường công nghệ và hội nhập quốc tế về KH&CN.

Techmart Hanoi 2016 được tổ chức ở quy mô quốc gia tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa, cơ khí chế tạo máy phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, quản lý đô thị; công nghệ bảo quản, chế biến nông-lâm-thủy sản, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; công nghệ xử lý môi trường; công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống và sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, với mục đích xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và chất lượng hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường KH&CN; tôn vinh năng lực và sự sáng tạo của đội ngũ KH&CN Thủ đô; tăng cường trao đổi hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 


Bà Lê Thị Khánh Vân, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, phát biểu tại Hội nghị

Những hoạt động chính của Techmart Hanoi 2016 sẽ bao gồm: trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm KH&CN tại các gian hàng; tư vấn về KH&CN; Kết nối giao dịch, thương thảo, ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ tại Techmart; Hội thảo khoa học chuyên ngành về ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực.

Techmart Hanoi 2016 sẽ thu hút các tổ chức trong nước: các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các tổ chức dịch vụ KH&CN, các học viện, trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp KH&CN; Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, bán công nghệ, thiết bị,…

Mọi thông tin chi tiết về Chợ công nghệ và thiết bị 2016 được đăng trên các website: http://www.techmartvietnam.vn hoặc http://www.techmarthanoi.vn
Nguồn: www.vista.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội nghị giới thiệu Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội năm 2016
Ngày cập nhật 19/07/2016
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 15/7/2016, tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quốc gia đã diễn ra Hội thảo giới thiệu Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội 2016 (Techmart Hanoi 2016) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ KH&CN phối hợp tổ chức. Mục đích của Hội thảo nhằm thông báo kế hoạch tổ chức Hội chợ Techmart Hanoi 2016, sẽ diễn ra từ ngày 28/9/2016 đến ngày 1/10/2016 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Chợ công nghệ và thiết bị Hà Nội được tổ chức thường niên theo Quyết định số 2075/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020. Techmart Hanoi 2016 là một sự kiện KH&CN nhằm gắn kết các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản phẩm kinh doanh, xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy giao dịch mua bán công nghệ và thiết bị tiên tiến, góp phần phát triển thị trường công nghệ và hội nhập quốc tế về KH&CN.

Techmart Hanoi 2016 được tổ chức ở quy mô quốc gia tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa, cơ khí chế tạo máy phục vụ nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, quản lý đô thị; công nghệ bảo quản, chế biến nông-lâm-thủy sản, thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; công nghệ xử lý môi trường; công nghệ, thiết bị phục vụ sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống và sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, với mục đích xúc tiến thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN, tăng cường gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động và chất lượng hàng hóa, dịch vụ; đẩy mạnh việc tạo lập và phát triển thị trường KH&CN; tôn vinh năng lực và sự sáng tạo của đội ngũ KH&CN Thủ đô; tăng cường trao đổi hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các nước trong khu vực và trên thế giới.

 


Bà Lê Thị Khánh Vân, Phó Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, phát biểu tại Hội nghị

Những hoạt động chính của Techmart Hanoi 2016 sẽ bao gồm: trưng bày, giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm KH&CN tại các gian hàng; tư vấn về KH&CN; Kết nối giao dịch, thương thảo, ký kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ tại Techmart; Hội thảo khoa học chuyên ngành về ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực.

Techmart Hanoi 2016 sẽ thu hút các tổ chức trong nước: các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các tổ chức dịch vụ KH&CN, các học viện, trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp KH&CN; Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trong cả nước, các doanh nghiệp, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua, bán công nghệ, thiết bị,…

Mọi thông tin chi tiết về Chợ công nghệ và thiết bị 2016 được đăng trên các website: http://www.techmartvietnam.vn hoặc http://www.techmarthanoi.vn
Nguồn: www.vista.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày