Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 16/09/2022

Ngày 12/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 9597/UBND-VH yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 05/9/2022 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và Thông báo 246/TB-VPCP ngày 22/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16; tập trung thực hiện Công văn số 9223/UBND-VH ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế. Đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm. Rà soát, tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh trong việc đầu tư, mua sắm, bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

NT (Nguồn: thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày