Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ “Dự án đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và đóng gói sản phẩm Yến sào tại Hộ kinh doanh Yến sào xứ Huế Anna”
Ngày cập nhật 10/06/2022

Ngày 23/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 140/QĐ-SKHCN về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án KH&CN được hỗ trợ theo Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đối với “Dự án đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và đóng gói sản phẩm Yến sào tại Hộ kinh doanh Yến sào xứ Huế Anna”.

Theo đó, mức hỗ trợ Hộ kinh doanh Yến sào xứ Huế Anna  nhận được là 300.000.000 đồng. Trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh: 100.000.000 đồng, Nguồn kinh phí khác: 200.000.000 đồng. Thời gian thực hiện 02 tháng, từ tháng 5/2022 đến tháng 7/2022 (không kể thời gian tổ chức nghiệm thu và quyết toán dự án).

Hộ kinh doanh Yến sào xứ Huế Anna tại TechFest Hue 2022

Mục tiêu dự án hướng đến nhằm sản xuất và nâng cao chất lượng các sản phẩm từ yến sào nhằm tăng hiệu quả kinh tế; Đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị sản xuất và đóng gói yến sào với công suất 1000 hũ/giờ; Tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất; Đảm bảo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm yến sào trên thị trường.

Để đạt mục tiêu trên, dự án phải xây dựng được các mô hình, ứng dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, hoàn thiện quy trình; Đánh giá được hiện trạng tại cơ sở sản xuất, đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ, lắp đặt, vận hành thử nghiệm và tập huấn sử dụng thiết bị, máy móc; Xây dựng các quy trình chế biến hũ chưng đảm bảo chất lượng. Đồng thời, đánh giá năng suất, chất lượng trước và sau khi đầu tư thiết bị, máy móc, khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường

 

Quy trình sản xuất Yến sào được cải tiến đổi mới nhờ vào sự hỗ trợ Theo Nghị quyết 22

Với việc “Dự án đổi mới, cải tiến công nghệ sản xuất và đóng gói sản phẩm Yến sào tại Hộ kinh doanh Yến sào xứ Huế Anna” được hỗ trợ theo Nghị quyết 22 sẽ góp phần giúp Hộ kinh doanh Anna nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm từ đó hạ giá thành sản phẩm giúp tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Việt Thân
Các tin khác
Xem tin theo ngày